Yapılan proje ekip başvuruların değerlendirilmesi ve mülakatlar sonucunda “EFFE – Empowering Families to Face Social Exclusion: Best Practices to Empower Families with Alzheimer Patients and Avoiding Their Social Exclusion
(Sosyal Dışlanmaya Karşı Aileleri Güçlendirmek: Alzheimer Hastasına Sahip Aileleri Güçlendirmek ve Sosyal Dışlanmalarını Engellemek için En İyi Uygulamalar)” projemizin İl Sağlık Müdürlüğü ekibine seçilen profesyonellerin proje faaliyetlerinde görevlendirildiklerine dair Müdürlük Makamı oluru 18.11.2018 tarihinde çıktı.

Proje ekibimizde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Birimi ekibinin yanı sıra bağlı kurumlarda görev yapmakta olan alan uzmanları bulunmaktadır. Proje ekibi, Alzheimer hastalarına bakım veren profesyoneller ve ailelerin sosyal dışlanmalarının engellenmesi konusunda iyi uygulamaların paylaşılacağı ulusaşırı toplantı ve işbaşı gözlem faaliyetlerine katılacak; bu faaliyetlere ek olarak “İstanbul’da bu konuda neler yapılabilir?” sorusuna cevap arayan yerel faaliyetler düzenleyecek ve iyi uygulama örnekleri geliştirecektir.

“EFFE” Proje Ekibi

  • Uzm. Dr. Burak AKTUĞLU (Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
  • Cahit KESKİNKILIÇ (Psikolog, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
  • Uzm. Dr. Ece BALKUV BAŞARAN (Nöroloji Uzmanı, Üsküdar Devlet Hastanesi)
  • Ekrem BAŞDOĞAN (Sosyal Çalışmacı, Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi
  • Uzm. Dr. Eren YILDIZHAN (Psikiyatri Uzmanı, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
  • Dr. Hüseyin KÜÇÜKALİ (Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ar-Ge ve Projeler Birimi)
  • Mustafa ERATA (Sosyolog/Proje Koordinatörü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ar-Ge ve Projeler Birimi)
  • Özlem KOCA (Hemşire, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
  • Uzm. Dr. Sabanur ÇAVDAR (Halk Sağlığı Uzmanı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ar-Ge ve Projeler Birimi)
  • Yasin TEZCAN (Sosyal Çalışmacı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ar-Ge ve Projeler Birimi)

Gönderin Yanıt

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir