İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde 2018-2020 döneminde yürütülecek olan kısa adı “Linking Partners” olan “Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems” (Ruh Sağlığı Sorunu Olan Kişilerin Sosyal İçermesi için İyi Uygulamaları Paylaşacak Ortakları Bir Araya Getirme) projesinin açılış toplantısı 18-20 Şubat 2019 tarihlerinde Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya proje ortağı kurumların temsilcisi olan 4 farklı ülkeden (İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Slovenya) 9 yabancı misafirin yanı sıra, bu projenin faaliyetlerine katılmak üzere yapılan değerlendirme ve mülakatlar sonucunda görevlendirilen, Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarında görev yapmakta olan 6 sağlık profesyoneli ile Ar-Ge ve Projeler Birimi çalışanları katıldı. Katılımcılar:

Türkiye – İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü:

Dr. Hüseyin Küçükali
Dr. Şeyma Samur
Uzm. Dr. Sabanur Çavdar
Mustafa Erata (Proje koordinatörü)
Yasin Tezcan
Begüm Dağ
Uzm. Dr. Hande Gürün
Özlem Güdük
Osman Akay
Seçil Yüzal Bayer
Dr. Seda Tanrıverdi

İtalya – Consorzio SGS:

Maria Luigia Di Blasio
Simona Marra
Maria Di Camillo
Gabriele Di Bucchianico

Hırvatistan – Klinik aza Psihijatriju Vrapce:

Slađana Štrkalj Ivezić
Krešimir Radić

Yunanistan – EPIONI:

Fokion Dimitriadis
Spyridon Zormpas

Slovenya – SENT:

Gregor Cotic

1.GÜN:

Açılış toplantısı 1. gün Ar-Ge ve Projeler Birimi Sorumlusu Dr. Hüseyin Küçükali’nin konuşması ile başladı.

Ardından tüm ortaklar, kurumlarını tanıtan kısa birer sunum yaptı.

Proje ortakları:

● Consorzio Cooperative Sociali SGS Servizi Globali Sociasanitari (Consorzio SGS) – İtalya
İtalya Lanciano bölgesinde kamu-özel ortaklığı konusunda uzman, bünyesinde çeşitli sağlık kuruluşları ve sosyal yardım kuruluşları bulunan kar amacı gütmeyen bir konsorsiyumdur. İtalyan sağlık sistemindeki değişime uygun olarak akıl sağlığı problemi olan kişilere evde bakım hizmeti vermekte ve bu konuda mesleki eğitim programları, yetişkin eğitim programları ve sosyal içerme çalışmaları yapmaktadır.

● Greek Carers Network EPIONI – Yunanistan
Sağlık sisteminde kritik rol üslenen ücretli ve gönüllü bakıcılar üzerine çalışan kar amacı gütmeyen bir STK’dır. Akıl sağlığı yerinde olmayan hastalara eşlik eden bakım hizmeti vericiler konusunda çeşitli çalışmaları vardır. Sağlık ve sosyal hizmetler arasında önemli bir aracı rolü oynayan bu kişilerin (gönüllüler ve bakıcılar) projeye dâhil edilmesi proje amaçlarına uygun faaliyetlerde önem taşımaktadır. Bakıcı ve gönüllülere yönelik eğitim programları düzenlemektedir.

● Slovensko Zdruzenje za Dusevno Zdravje (SENT – Slovenian Association of Mental Health) – Slovenya
Doğrudan akıl sağlığı problemi olan kişilerle çalışan, onlar için çeşitli sağlık ve sosyal programlar tasarlayan ve uygulayan kar amacı gütmeyen ve STK statüsünde olan yetkin bir kurumdur. Daha önce bu kişilerin sosyal içerilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarla projeye yön vereceklerdir. Toplumdaki farkındalığı artırmak için kampanyalar düzenlemekte, yetişkin sağlık eğitimi programları düzenlemektedir.

● Klinika za Psihijatriju Vrapce (Bolnica-Vrapce, University Psychiatrci Hospital Vrapce) – Hırvatistan
Üniversiteye bağlı çalışan Psikiyatri hastanesidir. Projenin bilimsel ve tıbbi yönünden İSM ile birlikte sorumlu olacaklardır. Üniversite hastanesi olarak hem tıp öğrencilerine ve diğer sağlık öğrencilerine hem de hasta ve yakınlarına yönelik programlar yürütmektedirler. Projeye bu konuda etkin çalışmalar yapmış öğretim üyeleri ve psikiyatristler anahtar personel olarak katılacaklardır.

İl Sağlık Müdürlüğü’nü tanıtan sunumu Ar-Ge Biriminden Yasin Tezcan yaptı. Sunumunda Ar-Ge Birimi tarafından koordine edilen diğer Erasmus+ projelerini de kısaca tanıttı.

Uzm. Dr. Sabanur Çavdar, ülkemizde yürütülen ruh sağlığı hizmetleri ile ilgili genel bilgi verdi. Türkiye’nin Ruh Sağlığı Eylem Planı’nı, DSÖ Ruh Sağlığı Eylem Planı amaç ve hedefleri çerçevesinde değerlendirerek ele aldı.

Dr. Şeyma Samur, ilimizde yürütülen “Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri” ile ilgili özet bir sunum yaptı. Devam etmekte olan eğitim programları, Otizm tarama programı, Çocuk Koruma Merkezleri ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile ilgili bilgi verdi.

Uzman Özlem Güdük, ilimizde yürütülen “Tedavi edici ve Rehabilite edici Ruh Sağlığı Hizmetleri” ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sağlık hizmetinin tüm basamaklarında ruh sağlığı hizmeti verildiğinin altını çizerek, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneğinden yola çıkarak hastanelerimizde yürütülen ruh sağlığı hizmetlerini açıkladı.

 

2. GÜN

Toplantıların 2. gününde proje konusuyla (ruh sağlığı) ilgili hizmetler veren 3 kuruma ziyaretler gerçekleştirildi.
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde proje ekibinden Dr. Seda Tanrıverdi ve Sosyal Çalışmacı Osman Akay kurumlarını tanıttılar. Dr. Seda Tanrıverdi’nin hastanede yürütülmekte olan hizmetlerle ilgili bilgi verici sunumunun ardından hastanede bulunan Müze ziyaret edildi. Ekip “Düşünen Adam” heykelinin önünde grup fotoğrafı çekilerek kurum ziyaretlerine devam etti.

Grubun ikinci durağı Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Bakırköy Gençlik Danışma ve Sağlık Merkezi oldu. Psikolog Seçil Yüzal Bayer burada gençlere yönelik yürütmekte oldukları ruh sağlığı hizmetlerini sundu. Ziyaret ekibi kurumu gezerek merkez çalışanları ile tanıştı.

Bu merkezde proje yönetim süreciyle ilgili toplantılara devam edildi. Proje koordinatörü Mustafa Erata yaptığı sunumda, projenin amaç ve hedeflerini hatırlattı. Proje kapsamında yapılacak olan yönetim toplantıları, eğitim faaliyetleri, yapılacak olan araştırma ve hazırlanacak olan rehber ile ilgili bilgiler verdi. Projenin gantt şeması üzerinden proje takvimi gözden geçirildi. Sonraki toplantıların tarihleri kararlaştırıldı.

Proje süreç oturumunun ardından Uzm. Dr. Hande Gürün, proje kapsamında ruh sağlığı problemi olan kişilerin sosyal içermesi ile ilgili durum analizi yapılması amacıyla yürütülecek olan araştırma hakkında bilgi verdi. İl Sağlık Müdürlüğü proje ekibi tarafından literatür taraması, anket hazırlama, yöntem geliştirme süreçleri yapılacak olan araştırmada; tüm ortak kurumlar hazırlanan anketleri kendi dillerine çevirip uygulayacaklar, ardından verileri analiz için koordinatör kurum olan İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletecekleri konusunda hemfikir oldular. Araştırma verilerinin analizi ve raporlanması da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

2. gün öğleden sonra Nişantaşı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ziyareti yapılmıştır. Proje konusu ile direkt ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü bu merkezde Psikiyatri Hemşiresi Begüm Dağ, TRSM’lerin dayanağı, kuruluşu, yapısı ve yürütülen faaliyetleri özetleyen bilgiler sundu; ayrıca, bu merkezde ruh sağlığı hastalarının stigmatizasyon algılarına yönelik yürütmüş oldukları bilimsel çalışmanın ilk bulgularını paylaştı. Sunumun ardından tüm grup TRSM’yi gezerek hastaların yapmış oldukları faaliyetlerinin ürünlerini inceledi.

 

3. GÜN

Toplantının 3. günü sosyal programa ayrılmıştı. Tüm ekip, planlanan Balat turuna katılarak tüm gün boyunca birbirlerini ve ortak kurumları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Gönderin Yanıt

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir