T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde “merkeze bireylerin ihtiyacını alan ruh sağlığı hizmetlerinin, uygun yöntemle, yeterli bir biçimde verilmesini sağlayan bir hizmet ağının kurulması” amacıyla yayınladığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023), ruhsal hastalığı olan kişilerin tedavi ve bakımlarında hasta merkezli yaklaşımın temel alınması, toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin ülkemizde yerleşmesi hedeflenmiştir.

Odak noktası olarak bu ana fikirden yola çıkan projemiz, farklı ülkelerde uygulanmakta olan tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin incelenmesine ve iyi uygulama örneklerinin ülkemize adapte edilmesine fırsat sağlayacağını düşünmekteyim.

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından multidisipliner bir yapıda kurulan ekibimizde farklı meslek grubundan kişilerin yer alması ise şüphesiz projenin gücünü artıracaktır.

           

Özlem GÜDÜK

      Uzman

Gönderin Yanıt

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir