Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı yalnızca hastalığın olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.

Ruh sağlığı, bireyin kendisiyle, çevresindeki diğer bireylerle ve toplumla sürekli bir denge ve uyum sağlayabilmek için gerekli çabayı sürdürebilmesidir.

Toplum ruh sağlığı ise bireyin ve bireyin etkileşimde bulunduğu çevreye ilişkin ruhsal tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu ifade etmektedir.

Bu sağlık hizmeti sunumunda ruhsal rehabilitasyonun amacı; ruh sağlığı problemi yaşayan bireylerin olabildiğince sağlıklı yaşam sürecek kadar iyileşebilmeleri için gerekli olan fırsatlara erişebilmelerini sağlamaktır. Bu da, bireylerin eğlentisel, mesleki ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabileceği hizmetlere erişimlerini sağlamakla mümkün olacaktır. Eğer, bireylerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli fırsatlar sağlanamazsa, birey, kendi dünyasında giderek çözümlenmesi güçleşen yalnızlık ve toplumsal uzaklaşma problemi ile karşılaşacaktır.

İşte, “Linking Partners” proje ekibi olarak, hizmet verdiğimiz ruhsal problemi olan bireylerin sosyal içermelerini sağlamak amacıyla açılış toplantımızı gerçekleştirdik. Proje ortaklarının kurumlarını tanıtmasıyla başlayan toplantı, sosyal program ile tamamlanmıştır. Bu projeyi geliştiren ve beni bu projeye dahil eden herkese çok teşekkür ederim.

Hemş. Begüm Dağ

Psikiyatri Hemşiresi

Gönderin Yanıt

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir