Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems” (Ruh Sağlığı Sorunu Olan Kişilerin Sosyal İçermesi için İyi Uygulamaları Paylaşacak Ortakları Bir Araya Getirme) projesinde sosyal çalışmacı olarak, bir ruh sağlığı çalışanı olarak yer almaktayım.

Ruh Sağlığı sorunu olan bireylerin medikal tedavisi bireysel olarak yaşadıkları güçlüklerle baş edebilmelerini sağlamada ne kadar etkili ise sosyal hayata uyum sağlamada karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılmasında da uygulanacak rehabilitasyon programları bir o kadar etkilidir. Bu süreçler her ne kadar birbirinden ayrılamasa da rehabilitasyon çalışmalarında sadece ruh sağlığı çalışanlarının değil, gönüllülerin, toplumun tüm kesimlerinin, politika yapıcıların da yer alması gerekmesi nedeniyle farklılaşmaktadır.

Meslek hayatıma zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezinde çalışarak başlamış olmam bu alana duyduğum ilginin en somutlaşmış hali olarak görülebilir. Ruh Sağlığı ile ilgili ilk akla gelecek sağlık tesisi olan Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesinde çalışıyor olmak da yine kişisel yaşamımın en önemli uğrak noktalarından birisi olarak mutlaka yerini alacaktır.  Bu bağlamda, bu projenin, mesleki formasyonumun yanında kişisel yakınlık ve yatkınlığım olan bir alanda olduğunu da kayda düşmek isterim.

Bu projenin odak noktasını, ruh sağlığı problemi yaşayan bireylerin, “sağlıklı” tüm diğer bireyler gibi toplumsal yaşamın tüm olanaklarından, fırsatlarından ve keyfinden eşit olarak faydalanabilmesi ve bu süreçte herhangi bir engelle karşılaşmaması olarak tanımlanabilecek “Sosyal İçerme” ye yönelik diğer paydaş ülke deneyimlerinden yararlanmak üzere bir araya gelme oluşturmaktadır.

Sosyal Dışlanmayı, etiketleme ile başlayıp ayrımcılıkla son bulan bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik uygulanacak bireysel ve toplumsal düzeydeki tüm uygulamalar da içermeyi, entegrasyonu ve bütünleşmeyi beraberinde getirmektedir.

Bu kapsamda paydaş ülkelerin uyguladığı içerme politikalarına tanıklık edecek olmak oldukça heyecan verici bir süreç..

Osman AKAY

Sosyal Çalışmacı

Gönderin Yanıt

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir