Sosyal içerme,  sosyal dışlanmaya maruz kalan kişi veya grupların ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan faktörlerin ortadan kaldırılarak ve hayat seviyelerinin toplumda kabul edilebilir bir düzeye getirilerek toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasıdır.

Ruh sağlığı çalışanları olarak biliyoruz ki hastalarımızın yalnızca tedavilerini düzenlemek yeterli değil, aynı zamanda hastalarımıza sosyal imkanlar yaratmak, stigmatizasyon ve sosyal dışlanmayla mücadele etmek amacındayız.

‘’Ruh Sağlığı Sorunu Olan Kişilerin Sosyal İçermesi için İyi Uygulamaları Paylaşacak Ortakları Bir Araya Getirme’’ projemiz kapsamında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz açılış toplantımızda sahada bu alanda etkin faaliyet gösteren Nişantaşı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ettik. Merkeze gelen hastaların yaratıcılıklarının eseri olan ürünleri görme fırsatı bulduk ve hayranlık duyduk. Bu eserler boncuk, taş, kumaş ve boyadan fazlasıydı; belki de toplumdan hastalığı nedeniyle izole edilmiş bir grup bireyin modern psikiyatri ve sosyal içerme uygulamalarının yardımıyla kendini sanatla ifade etme şekliydi.

Benzer iyi uygulamaları çoğaltmak ve paylaşmak için 23-28  Haziran tarihleri arasında Klinik aza Psihijatriju Vrapce’nin davetlisi olarak Hırvatistan’da olacağız.

Gönderin Yanıt

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir