Hayatta Mutlu Ol

Be Happy In Life

Engelli ailelerinin karşılaştığı zorlukların tespit edilmesi, sosyal hayata katılım seviyelerinin arttırılması, ailelerin psikolojik olarak daha rahat hissetmelerini sağlayacak destek mekanizmalarının oluşturulması, bu alanda çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırılması, koçluk yaklaşımının tatbik edilmesi ve profesyonellerle aileler arasındaki iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan 2 yıllık yenilik geliştirme projesidir.

Proje kapsamında iyi uygulamaların paylaşımı için düzenlenecek ulusötesi toplantıların yanı sıra, “Effective Communication Methods” ve “Coaching Approach” adlı iki eğitim programı organize edilecek, sorunların tespiti için bir araştırma yapılacak ve çeşitli çıktılar elde edilmeye çalışılacaktır. Elde edilen çıktılar çalıştaylar ve atölyelerde değerlendirilecek, sonuçlar yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla duyurulacaktır.

Ortaklar:

 1. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana koordinatör)
 2. Fondatsiya “Ysennoti, Dobrodeteli, Integritet” (Bulgaristan)
 3. OZARA (Slovenya)
 4. FAMS COCEMFE SEVILLA (İspanya)
 5. EQuiP (Danimarka)
 6. Consorzio SGS (İtalya)

İstanbul Proje Takımı

 • Mustafa ERATA (Koordinatör)
 • Hüseyin KÜÇÜKALİ
 • Sabanur ÇAVDAR
 • Şeyma SAMUR
 • Yasin TEZCAN
 • Ebru YILMAZ YALÇINKAYA
 • Çağlar ŞİMŞEK
 • Melike ŞAHİN
 • Ebru TEMİZ ADIGÜZEL
 • Öznur SARIAHMETOĞLU
 • Burcu GÜNDÜZ
 • Proje No : 2018-1-TR01-KA204-058392
 • Dönem : 2018-2020
 • Fonlama : Türkiye Ulusal Ajansı
 • Bütçe : 148.571 €
Proje Yazıları