Erasmus+ projeleri, yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği stratejik ortaklıklar kapsamında; kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin kurumları arasında str ...

Okumaya devam et

          Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlığımızın ortak çalışması ile ''Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik'' ve '' Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'' 20/02/2019 tarihinde 30692 sayı ile Resmi ...

Okumaya devam et

HIPE (High Models of Social Inclusion Involving Social and Health Partners in Europe: Engellilerin Sosyal İçermesi Konusunda Avrupa’da Sosyal ve Sağlık Kurumlarında İyi Modeller) projesi kapsamında Fransa'dan gelen ekiple iş başı gözlem toplantısı gerçekleştirdik. Proje kapsamında Üsküdar’da bulun ...

Okumaya devam et

Linking Partners ekibi olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz açılış toplantısından sonraki ilk toplantımızı 15 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdik. Projenin nasıl bir yol haritası izleyeceği ile ilgili verimli bir fikir alış verişinin yaşandığı bir toplantı oldu. Ülkemizde sosyal içerme il ...

Okumaya devam et

Linking Partners projesi İstanbul ekibi olarak 15.04.2019'da 2. ekip toplantısında bir araya geldik. Toplantıda açılış toplantısı sonrasında projenin ekipteki profesyonellerin kurumlarındaki çalışmalarına etkisini konuştuk ve bundan sonra yapılabileceklerle ilgili verimli tartışmalar gerçekleşt ...

Okumaya devam et

Sosyal içerme,  sosyal dışlanmaya maruz kalan kişi veya grupların ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan faktörlerin ortadan kaldırılarak ve hayat seviyelerinin toplumda kabul edilebilir bir düzeye getirilerek toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasıdır. Ruh sağlığı çalışanları olar ...

Okumaya devam et

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde "merkeze bireylerin ihtiyacını alan ruh sağlığı hizmetlerinin, uygun yöntemle, yeterli bir biçimde verilmesini sağlayan bir hizmet ağının kurulması" amacıyla yayınladığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023), ruhsal hastalığı olan kişiler ...

Okumaya devam et

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı yalnızca hastalığın olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.Ruh sağlığı, bireyin kendisiyle, çevresindeki diğer bireylerle ve toplumla sürekli bir denge ve uyum sağlayabilmek için gerekli çabayı sürdürebilmesidir ...

Okumaya devam et

Fransa "Lycee Technologique Pierre De Coubertin" koordinatörlüğünde 2017-2019 döneminde yürütülmekte olan kısa adı ile ''HIPE'' (High Models of Social Inclusion Involving Social and Health Partners in Europe: Engellilerin Sosyal İçermesi Konusunda Avrupa’da Sosyal ve Sağlık Kurumlarında İyi Modeller ...

Okumaya devam et

Be Happy in Life projesi kapsamında, engellilere bakım veren aileler ve profesyonellere yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Engelli ailelerinin karşılaştıkları zorlukları ortaya koymak da bu projenin amaçlarından birisidir. Bu amaç doğrultusunda ailesinde engelli bir birey olan, ayrıca bu konuda siv ...

Okumaya devam et