Linking Partners projesinin ara toplantısı 15-17 Ekim tarihleri arasında İtalya'da gerçekleşti. İtalya ortağımızın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ilk gününde Penne ve Pescara şehirlerindeki "daily center" diye adlandırılan Türkiye'deki Toplum Ruh Sağlığı'na benzer kurumlar ziyaret edi ...

Okumaya devam et

"Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems" projesi kapsamında ilk eğitimimiz olan "Evidence-Based Approach to Reducing Stigma and Discrimination towards People with Mental Health Problems and their Social Inclusion"a katılmak icin İstanbul'dan 24 Haziran sa ...

Okumaya devam et

Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems” (Ruh Sağlığı Sorunu Olan Kişilerin Sosyal İçermesi için İyi Uygulamaları Paylaşacak Ortakları Bir Araya Getirme) projesinde sosyal çalışmacı olarak, bir ruh sağlığı çalışanı olarak yer almaktay ...

Okumaya devam et

Linking Partners ekibi olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz açılış toplantısından sonraki ilk toplantımızı 15 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdik. Projenin nasıl bir yol haritası izleyeceği ile ilgili verimli bir fikir alış verişinin yaşandığı bir toplantı oldu. Ülkemizde sosyal içerme il ...

Okumaya devam et

Linking Partners projesi İstanbul ekibi olarak 15.04.2019'da 2. ekip toplantısında bir araya geldik. Toplantıda açılış toplantısı sonrasında projenin ekipteki profesyonellerin kurumlarındaki çalışmalarına etkisini konuştuk ve bundan sonra yapılabileceklerle ilgili verimli tartışmalar gerçekleşt ...

Okumaya devam et

Sosyal içerme,  sosyal dışlanmaya maruz kalan kişi veya grupların ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan faktörlerin ortadan kaldırılarak ve hayat seviyelerinin toplumda kabul edilebilir bir düzeye getirilerek toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasıdır. Ruh sağlığı çalışanları olar ...

Okumaya devam et

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde "merkeze bireylerin ihtiyacını alan ruh sağlığı hizmetlerinin, uygun yöntemle, yeterli bir biçimde verilmesini sağlayan bir hizmet ağının kurulması" amacıyla yayınladığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023), ruhsal hastalığı olan kişiler ...

Okumaya devam et

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı yalnızca hastalığın olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.Ruh sağlığı, bireyin kendisiyle, çevresindeki diğer bireylerle ve toplumla sürekli bir denge ve uyum sağlayabilmek için gerekli çabayı sürdürebilmesidir ...

Okumaya devam et

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde 2018-2020 döneminde yürütülecek olan kısa adı “Linking Partners” olan “Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems” (Ruh Sağlığı Sorunu Olan Kişilerin Sosyal İçermesi için İ ...

Okumaya devam et

İl Sağlık Müdürlüğü'müzün ana koordinatörü olduğu "Linking Partners" projesinin İstanbul ekibi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan alan profesyonelleriyle yapılan mülakatlar sonucunda, interdisipliner çalışma ilkesi ve kurumsal faydayı yükseltme gayesi ...

Okumaya devam et