Nasıl Çalışıyoruz?

 

Ar-Ge ve Proje faaliyetlerinin ulusal ve yerel önceliklere uygun olması sağlanır.

Yürütülen tüm faaliyetlerde “Ar-Ge Döngüsü” gözetilir.

İhtiyaç, sorun ve/veya talep tespit edilir. İhtiyaçlar işleyiş sırasında ortaya çıkar; sorunlar göstergeler aracılığıyla fark edilir; fonlayan kurumların çağrıları ve proje fırsatları talepleri oluşturur.

Tespit edilen ihtiyaç/sorun analiz edilir. Mevcut kaynakların kapasitesi değerlendirilir. Fizibilite analizi ile birlikte ihtiyaca yönelik çözüm önerisi (program, proje) geliştirilir. Prototip geliştirilip test edilir (deney). Deney sonuçlarına göre gerekli revizyonlar yapılır ve uygulama başlar. Uygulama kanıta dayalı karar verme kriterleri kullanılarak, etkinlik, etkililik, maliyetler, uygulanabilirlik, kabul edilebilirlik, fırsat maliyetleri, hukuki ve etik uygunluk göz önünde bulundurularak değerlendirilir. İhtiyaca etkili, uygulanabilir, maliyet-etkin, hukuki ve etik açıdan uygun olarak cevap veren uygulamaların yaygınlaştırması yapılır. Yaygınlaştırmanın koordinasyonundan sonra rutin uygulamalara entegre olan bu yeni uygulama ilgili birimlere devredilir.

Ar-Ge ve Projeler Birimi, Müdürlük birimleri ve bağlı kurumların iş ve işleyişine karışmadan, sistemsel veya uygulamalarındaki sorun ve ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge faaliyetlerini destekler.

İl Sağlık Müdürlüğü adına Ar-Ge ve proje faaliyetleri yürütmek birimin ağırlıklı görevidir.

Projeler, geliştirilen “Proje yönetimi yol haritası”na göre yönetilir.