Proje Ekiplerini Nasıl Belirliyoruz?

Proje ekiplerimizde yer alacak kişileri belirlerken çok aşamalı bir değerlendirme süreci gerçekleştiriyoruz.

 • Proje ile ilgili genel bilgileri (konusu, süresi, ortaklar, destekleyen kurum vb.) ve proje faaliyetlerini anlatan bir duyurunun yayınlanması ile başvuru sürecini başlatılır.
 • Ekibimizde yer almak isteyen çalışanlarımız, proje için açılan “Proje Ekipleri Başvuru Formu”nu online olarak doldurur.
 • Duyurulan son başvuru tarihi mesai bitiminde form başvuru kabulüne kapatılır.
 • Başvurular en az 2 kişiden oluşan ön değerlendirme ekibinin çalışması ile elenir. Ön değerlendirme, başvuru içeriğinin proje konusuyla alakası, sorulara cevap verilme durumu, kişinin hem projede yürütülecek faaliyetlere katkı sunma hem de projeden yararlanma potansiyeli olup olmaması değerlendirilerek yapılır.
 • Ön değerlendirmeden geçen başvurular, Ar-Ge Birimi Proje Ekibi Belirleme Komisyon toplantısında tek tek değerlendirilir.
 • Her bir başvuru, önceden belirlenmiş ve ağırlıklandırılmış olan 5 kritere göre puanlanır.
 • Puanlama kriterleri:
  1. Proje sonrasında tecrübeyi kullanma imkanı ve isteği
  2. Mesleki tecrübenin uygunluğu
  3. Yabancı dil
  4. Bakış açısı ve motivasyon
  5. Proje tecrübesi (tercihen klinik araştırma dışı)
 • Her bir kritere 1-5 arasında verilen puanlar ağırlıklandırma katsayıları ile çarpılarak başvurunun toplam puanı elde ediliyor. Kriterler önemine göre ağırlıklandırılmış olduğu için bu kriterlerden herhangi birinde zayıf olan ancak diğerlerine öne çıkan kişilere de projede görev alma fırsatı tanınmış olur.
 • Başvurular puanlarına göre sıralanır. Toplam 60 puanın üzerinde alan kişiler proje ekibi adayı olur.
 • Bu aşamada, interdisiplinerlik ilkesi gözetilerek proje için gerekli olduğu belirlenen her bir meslek grubundan en yüksek puanı alan 2’şer kişi görüşmeye çağırılır.
 • Adaylarla yarı yapılandırılmış yüzyüze görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde iletişim becerisi, ekip çalışmasına uygunluk ve motivasyona göre puanlanır.
 • Ar-Ge Birimi’nde görevli proje koordinatörü ile birlikte projeyi başarıyla yürüteceğine inanılan adaylarla proje ekibi teşekkül eder.
 • Belirlenen proje ekibi İl Sağlık Müdürümüzün oluruna sunulur.
 • İl Sağlık Müdürünün onaylamasıyla proje ekibi çalışmalarına başlar.

Not: Ekiplerde aksi belirtilmedikçe sadece İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda çalışanlar görev alabilmektedir.