Hayatın Sonunu Daha İyi Yaşa

Better Live The End of Life

Evde sağlık hizmetleri ve palyatif bakım kapsamında yer alan ve hayatının son evresinde ölüme yakın olan hastalar, bu hastalara bakım desteği veren hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri arasındaki terapötik bağlılığı güçlendirmektir bu projenin nihai amaçlarındandır.

Yaşamlarının sonunda bulunan hastalar için uygulanan bakım kriterlerinin geliştirilmesine ve bu hastaların yaşamlarının son dönemlerini kaliteli geçirmelerine katkıda bulunmak; Projede yer alan paydaş ülkelerin palyatif bakım ve evde sağlık uygulamalarını ve bunlara yönelik tasarlanmış eğitim programlarını analiz etmek ve güncel ihtiyaçlara ve yaklaşımlara uygun olarak yeni eğitim programlarının oluşturulması için bir kaynak oluşturmak;  Palyatif bakım ve evde sağlık profesyonellerinin sosyal içerme, ötekileştirme ve hoşgörü gibi farklı başlıklarda farkındalıklarını artırmak amaçlarına yönelik proje sürecinde tecrübeler ve iyi uygulamalar paylaşılarak hedef gruplara yönelik dokümanlar ve eğitimler hazırlanmıştır. Proje 2017 yılında tamamlanmıştır.

Ortaklar:

  1. GRETA MTI77 (Ana koordinatör) (Fransa)
  2. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü (Türkiye)
  3. Consorzio SGS (İtalya)
  4. Parisat (Almanya)
  5. Centro Polikliniko (Litvanya)
  • Proje No : 2015- 1-FR01-KA202-015330
  • Dönem : 2015 – 2017
  • Fonlayan : Fransa Ulusal Ajansı
  • Bütçe : 155.888 €