Sosyal Dışlanmaya Karşı Aileleri Güçlendirmek: Alzheimer Hastasına Sahip Aileleri Güçlendirmek ve Onların Sosyal Dışlanmasını Engellemek için En İyi Uygulamalar

Empowering Families to Face Social Exclusion: Best Practices to Empower Families with Alzheimer Patients and Avoiding Their Social Exclusion

Alzheimer ve demans hastaları ile ilgilenen profesyonelleri ve bakıcıları güçlendirerek bu hastaların yaşam kapasitelerini arttırılmasını, sosyal hayata katılmaları için konuyu her yönüyle ele alarak ortak bir metot oluşturulmasını, diyalog kanalları açarak ortaklar arasında deneyimlerin paylaşılmasını ve bunun yerel ortaklara aktarılmasını sağlamayı hedefleyen 2 yıllık projedir.Projede deneyimlerin paylaşılması ve ortaklaştırılması amaçlı ulusötesi toplantılar, uygulamaların yerinde görülmesi için işbaşı gözlem etkinlikleri ve edinilen bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılması için yerel toplantılar mevcuttur.

Ortaklar

 1. Consorzio SGS (Ana koordinatör – İtalya)
 2. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
 3. Lycee Technologique Pierre de Coubertin – Greta MTI77 (Fransa)
 4. Viestoji Istagia Centro Poliklinika (Litvanya)

İstanbul Proje Takımı

 • Halil İbrahim İNANÖZ (Koordinatör)
 • Roja UYAN (Devam Ediyor)
 • Gülhan GÜNDOĞDU (Devam Ediyor)
 • Tunç SALMAN (Devam Ediyor)
 • Sabanur ÇAVDAR
 • Ece BALKUV BAŞARAN
 • Eren YILDIZHAN
 • Burak AKTUĞLU
 • Özlem KOCA
 • Cahit KESKİNKILIÇ
 • Şeyma HALAÇ (Ayrıldı – 2020)
 • Yasin TEZCAN (Koordinatör – Ayrıldı – 2020)
 • Ekrem BAŞDOĞAN (Ayrıldı – 2020)
 • Mustafa ERATA (Koordinatör – Ayrıldı – 2019)
 • Hüseyin KÜÇÜKALİ (Ayrıldı – 2019)
 • Proje No : 2018-1-IT02-KA204-048015
 • Dönem : 2018-2020
 • Fonlayan : İtalya Ulusal Ajansı
 • Bütçe : 76.558 €
Proje Yazıları