Engellilerin Sosyal İçermesi Konusunda Avrupa’da Sosyal ve Sağlık Kurumlarında İyi Modeller

High Models of Social Inclusion Involving Social and Health Partners in Europe

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları konusunda iyi uygulamaların değişimini, uygulanmakta olan eğitim ve rehabilitasyon programlarının değerlendirilmesini, uygun görülenlerin geliştirilmesini ve uyarlanmasını ve bu alanda çalışan profesyonellerin ötekileştirme ve sosyal içerme konularında farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen bu proje 2 yıllıktır. Projede deneyimlerin paylaşılması ve ortaklaştırılması amaçlı ulusötesi toplantılar, uygulamaların yerinde görülmesi için işbaşı gözlem etkinlikleri ve edinilen bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılması için yerel toplantılar mevcuttur.

Ortaklar:

 1. Lycee Technologique Pierre de Coubertin – Greta MTI77 (Fransa – Ana koordinatör)
 2. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
 3. Consorzio SGS (İtalya)
 4. Kairos Coop. (İspanya)

İstanbul Proje Takımı

 • Yasin TEZCAN (Koordinatör)
 • Hüseyin KÜÇÜKALİ
 • Mustafa ERATA
 • Şeyma SAMUR
 • Proje No: : 2017-1-FR01-KA204-037313
 • Dönem : 2017-2019
 • Fonlayan : Türkiye Ulusal Ajansı
 • Bütçe : 87.720 €
Proje Yazıları