Sağlıkta Geri Bildirim Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Projesi

PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı:

Sağlıkta Geri Bildirim Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Projesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

01.08.2017 – 01.06.2018

Proje Süresi:

10 ay

Proje Yürütücü Kurumu:

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, Çemberlitaş, Fatih, İstanbul

Proje Koordinatörü:

 • Dr. Hüseyin KÜÇÜKALİ

Proje Takımı:

 • Dr. Şeyma SAMUR
 • Elif YILDIRIM
 • Adnan ÖZDEMİR

Proje Danışmanı:

 • Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

Proje Gerekçeleri:

 • Değerlendirilme sürelerinin uzunluğu
 • Önemsiz başvuruların sistemi meşgul etmesi
 • Değerlendirme usulünde alt birimler arasında ve başvuru kanalları arasında farklılıklar
 • Değerlendirme sonuçlarının etkili olmasında ve kaliteye dönüşümünde yetersizlik
 • Elde edilen verilerden yönetim süreçlerinde faydalanılamaması
 • İstanbul’da 10.000’den fazla sağlık tesisiyle ilgili ayda 12.000’den fazla yeni başvurunun takibinin güçlüğü

Projenin Amacı:

 • İstanbul’da sağlık ile ilgili geri bildirimleri hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirmek
 • Elde edilen bilgiyi sağlık hizmetlerinde “kalite iyileştirme” çalışmaları için kullanmak

Proje Hedefleri:

 • Tek merkezden takip
 • Gereksiz sevkleri sıfırlamak
 • Bürokrasiyi azaltıp kurumlar arası iletişimi artırmak
 • Değerlendirme sürecinin standardizasyonu
 • Değerlendirme sürecindeki rutin işlemlerin ve bilgi toplamanın otomatizasyonu
 • Geri bildirim konuları için ihtiyaca uygun sınıflandırma
 • Sürekli veri analizi imkanı ve kullanışlı raporlar oluşturma
 • Sürecin dijitalleştirilmesi / kağıtsızlaştırılması

Proje Aşamaları:

Faz 1

 • Durum tespiti
  • SABİM, BİMER, CİMER için SWOT Analizi
 • İhtiyaç değerlendirme için “Birebir Derinlemesine Görüşmeler”
  • Sorunlar
  • İmkanlar
  • Çözümler
 • Süreçlerin yeniden tasarlanması
 • Organizasyon yapısının yeniden tasarlanması
  • Geri Bildirim Değerlendirme Birimi’nin kurulması
 • İnsan Kaynağının planlanması ve temini

Faz 2

 • Yazılım mimarisinin hazırlanması
 • Yazılım için Teknik Şartname hazırlanması
 • Yazılım hizmeti için satın alma
 • Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nin hazırlanması
 • Geri Bildirim Değerlendirme Birimi için yeni bir Birim Kültürü tesis edilmesi

Faz 3

 • Yazılımın geliştirilmesi
 • Yazılım testlerinin yapılması
 • İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerine eğitim verilmesi
  • Yeni süreçlerimizin öğrenilmesi
  • Yeni yaklaşım tarzımızın benimsenmesi
  • Yeni yazılımımızın kullanımı
 • Yazılım için “Minimum İşlevsel Ürün”ün devreye alınması
 • Yazılım ve süreçlerle ilgili sahadan geri bildirim alınması
 • “Sağlıkta Geri Bildirimler için Konu Sınıflandırması”nın hazırlanması
 • “Sağlıkta Geri Bildirim Değerlendirmede Konulara Göre Standart Kontrol Listeleri”nin hazırlanması
 • “Sağlıkta Geri Bildirim Değerlendirmede Konulara Göre Mevzuat Derlemesi”nin hazırlanması

Faz 4

 • Yazılıma raporlama modülünün eklenmesi
 • Yazılıma süreçleri kolaylaştırıcı otomastizasyonların eklenmesi
  • Konuya göre kontrol listesinin otomatik belirlenmesi
  • Konuya göre ilgili mevzuatın otomatik belirlenmesi
  • Konu edilen kurum türüne göre sorumlu temsilcilerin otomatik belirlenmesi
  • Başvuru sahibine otomatik ara bilgilendirme gönderilmesi
  • Farklı kanallardan gelen başvurulara tek ekrandan cevap gönderme
  • Sağlık tesislerinden bilgi talebi için yapılan yazışmaların otomatik hale getirilmesi
  • Mükerrer başvuruların birleştirilmesi
  • Süreç ilerleme takibinin otomatik hale gelmesi ve sorumlulara uyarılar gönderilmesi
  • Grafik ve tabloların otomatik oluşturulması
 • Örnek vaka çözümü toplantıları
  • Birim içi
  • Birimler arası

Faz 5

 • Diğer yazılımlarla entegrasyonların yapılması
  • BİMER
  • SABİM
 • Sağlık yöneticilerine periyodik rapor gönderimi
  • İl Sağlık Müdürü
  • Şube Müdürleri
  • İlçe Sağlık Müdürleri
  • Sağlık Tesisi Yöneticileri
   • Başhekimler
   • Mesul Müdürler
 • Dikkat çeken konular için özel raporlar
 • Raporların sağlık yönetiminde karar alma süreçlerinde kullanımının teşviki
  • İyi uygulama örneklerinin paylaşılması
  • Kalite İyileştirme Toplantıları
 • Patent başvurusu

Proje Çıktıları:

Proje Sonucu:

 • Daha hızlı değerlendirme
 • Daha etkili sonuç
 • Daha israfsız süreç
 • Daha faydalı veri analizi ve raporlar
 • Proje Dönemi : 2017-2018
 • Proje Yöneticisi : Dr. Hüseyin KÜÇÜKALİ