Ruh Sağlığı Sorunu Olan Kişilerin Sosyal İçermesi için İyi Uygulamaları Paylaşacak Ortakları Bir Araya Getirme

Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems

Ruh sağlığı problemi yaşayan kişilerin (People with Mental Health Problems – PMHP) ihtiyaçlarına yönelik etkili sağlık yönetimi konusunda bu alanda çalışan profesyonellerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, ruh sağlığı problemi olan kişilerin öğrenmelerinde, toplumsal yaşamlarını güçlendirmelerinde ve sosyal içerme politikalarında kullanılan yöntemlerin, tekniklerin ve pedagojik araçların keşfedilmesini, paylaşılmasını, karşılaştırılmasını ve uygun görülenlerin uyarlanmasını amaçlayan 2 yıllık bir projedir. Proje kapsamında iyi uygulamaların paylaşımı için düzenlenecek ulusötesi toplantıların yanı sıra, “Scientific Approach to Stigmatization and Discrimination towards PMHP and Their Social Inclusion”,  “The Role of Volunteers and Caregivers in Social Inclusion of PHMP” ve “Social Programs Designed for PMHP” adlı üç eğitim programı organize edilecek ve sorunların tespiti için bir araştırma yapılacaktır.

Ortaklar:

 1. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana koordinatör)
 2. Consorzio SGS (İtalya)
 3. EPIONI (Yunanistan)
 4. SENT (Slovenya)
 5. Klinik aza Psihijatriju Vrapce (Hırvatistan)

Proje Takımı

 • Halil İbrahim İNANÖZ (Koordinatör)
 • Roja UYAN (Devam Ediyor)
 • Gülhan GÜNDOĞDU (Devam Ediyor)
 • Tunç SALMAN (Devam Ediyor)
 • Sabanur ÇAVDAR (Devam Ediyor)
 • Seda TANRIVERDİ (Devam Ediyor)
 • Hande GÜRÜN (Devam Ediyor)
 • Osman AKAY (Devam Ediyor)
 • Özlem GÜDÜK (Devam Ediyor)
 • Seçil YÜZAL BAYER (Devam Ediyor)
 • Begüm DAĞ (Devam Ediyor)
 • Şeyma HALAÇ (Ayrıldı – 2020)
 • Yasin TEZCAN (Koordinatör – Ayrıldı – 2020)
 • Mustafa ERATA (Koordinatör – Ayrıldı – 2019)
 • Hüseyin KÜÇÜKALİ (Ayrıldı – 2019)
 • Şeyma SAMUR (Ayrıldı – 2019)
 • Proje No : 2018-1-TR01-KA202-058379
 • Dönem : 2018-2020
 • Fonlayan : Türkiye Ulusal Ajansı
 • Bütçe : 88.815 €
Proje Yazıları