Önceki Yıllara Ait Faaliyetler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde Ar-Ge ve Projeler Birimi’nin Tarihçesi

 

İl Sağlık Müdürlüğü’müzde “Ar-Ge Birimi” ilk olarak 15.10.2009 tarihinde kurulmuştur. 

Projeler birimi ise ilk olarak, 13.08.2013 tarihinde Valilik oluru ile Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün bünyesinde “Sosyal Projeler Birimi” adıyla kurulmuştur. 26.02.2014 tarihinde 6697 sayılı Valilik oluru ile “Sosyal Projeler Birimi” ile “Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Bürosu” birleştirilmiş ve birim adı “Projeler Birimi” olarak değiştirilmiştir. 

İl Sağlık teşkilatının değiştirilmesi ve kurumların birleştirilmesi sonrasında 26.01.2018 tarihli Müdürlük Makam oluru ile “Ar-Ge ve Projeler Birimi” olarak Sağlık Hizmetleri Başkanlığı altında bir birim olarak görev yapmaya başlamıştır.

 

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmış olan eski “Ar-Ge Birimi”nce yürütülen faaliyetler

 

 • 16-19 Kasım 2009 1. Ar-Ge Çalıştayı: Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi
 • AB Proje fonları ve proje döngüsü konulu Ar-Ge Hastane eğitimleri
 • Proje yazım süreçlerine bireysel danışmanlık verilmesi
 • Hastanelerle birlikte çeşitli AB proje fon desteklerine başvurulması
 • 19-23 Temmuz 2010 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Yaz Kursu
 • 21-23 Haziran 2011 Ar-Ge 2. Çalıştayı: Sağlık Araştırmalarında Kaynak Geliştirme

 

Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki “Projeler Birimi”nce yürütülen faaliyetler

 

Ulusal Projeler

 

 1. 2014- Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlü bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi projesi

(Projeler biriminin koordinatörlüğünde uygulanmıştır.)

Adalet Bakanlığı Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliği ile madde ve türevlerini bulundurmak ve satmak suçundan tutuklu veya hükümlü bulunan bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesine ve toplumsal rehabilitasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla 4 modülden oluşan farkındalık eğitimleri verilmiştir. Eğitimlerde, aile içi iletişim, öfke kontrolü, çocuk istismarı ve mahremiyeti ve madde bağımlılığı konularına değinilmiştir. Kurum kaynakları ile gerçekleştirilen projede 257 mahkuma ulaşılmıştır.

 

 1. 2014- Madde bağımlılığı konusunda ailelere yönelik farkındalık kazandırmada disiplinler arası işbirliği projesi

(Projeler birimi koordinatörlüğünde uygulanmıştır)

İstanbul Müftülüğünün desteği ve Küçükçekmece ile Gaziosmanpaşa ilçe müftülükleri işbirliği ile Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa kız Kur’an kursunda yetişkin eğitimi bölümüne gelen kişilere ve ayrıca Maltepe Ticaret Meslek Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik madde bağımlılığı konusunda farkındalık kazandırma eğitimleri verilmiştir. Projede, madde türleri, madde kullanımının boyutları ve madde bağımlılığında ailenin rolü gibi konulara yer verilmiştir. Kurum kaynakları ile gerçekleştirilen projede toplam 410 kişiye ulaşılmıştır.

 

 1. 2014- Cinsel istismarın önlenmesi amacıyla çocuklara mahremiyet duygusu kazandırma Projesi

(Projeler birimi koordinatörlüğünde uygulanmıştır)

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile pilot uygulama için seçilen Üsküdar Sokullu Mehmet Paşa İlköğretim okulunda, çocuklarda cinsel istismarı önlemek amacıyla 1. sınıf öğrencilerine yönelik doğrudan mahremiyet eğitimi, velilerine ve öğretmenlerine ise farkındalık kazandırma eğitimleri verilmiştir. Projede amaçlanan, çocuklara mahremiyet duygusunu kazandırarak ve kendilerini cinsel istismardan nasıl koruyabileceklerini öğreterek davranış değişikliği oluşturmaktır. Kurum kaynakları ile gerçekleştirilen projede 76 çocuk, 19 veli ve 20 öğretmene ulaşılmıştır.

 

 1. 2014- Çocuk istismarı konusu ile ilgili ebeveyn farkındalığını artırma projesi: pilot çalışma

(Projeler birimi koordinatörlüğünde uygulanmıştır)

Çocuklarda cinsel istismarı önlemek amacıyla İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü kurum çalışanlarına yönelik cinsel istismar ve çocuk mahremiyeti ile ilgili farkındalık kazandırma eğitimleri verilmiştir. Gerçekleştirilen bu eğitimle, cinsel istismara yönelik kamu savunuculuğunu artırarak toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanmıştır. Kurum kaynakları ile gerçekleştirilen projede 68 çalışanımıza ulaşılmıştır.

 

 1. 2014- Sağlıklı Yaşam Projesi

(Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 560.100,00 TL dir. Halk sağlığı müdürlüğü projenin ortakları arasında yer almıştır.)

Pendik ilçesinde bulunan okullarda 14-18 yaş arası yaklaşık 6000 öğrenciye vücut kitle indeksi taraması yapılmıştır. Çocuklara sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgi, tutum ve davranış değişikliği kazandırılması amacıyla bir merkez kurulmuştur. Bu merkeze, VKİ taraması yapılan çocuklar arasından 300 çocuk gönüllülük çerçevesinde yönlendirilmiş ve bu 300 çocuğa özel bir program eşliğinde profesyoneller müdahale etmiştir.  Programlarını başarı ile tamamlayan çocuklara hediyeler verilmiştir. (örnek bisiklet)

 

 1. 2014- TBM Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı

(Yeşilay koordinatörlüğünde uygulanmıştır. Halk sağlığı müdürlüğü bu projede iştirakçi olarak yer almıştır.)

Tütün, alkol, madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılık türlerinin bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Program, bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirecek evrensel temelli bir önleme eğitim programıdır. Tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre hazırlanmış 18 modülden oluşmaktadır.

Projenin ilk ayağında İstanbul’daki tüm rehber öğretmenlere Yeşilayın formatör eğitimcileri tarafından eğitim verilmiştir. İkinci ayağında ise tüm rehber öğretmenler okullarında en az 100 öğrenciye ulaşmıştır.

Halk sağlığı müdürlüğü bu projeye, bünyesinde görev yapan profesyonelleri ile destek olmuştur.

 

 1. 2015- Hedef Sensin-Madde Kullanımına Hayır

(İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 900.210,00 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır.)

Madde kullanım ve zararlarına yönelik yapılan faaliyetlere, aile içi iletişimde kendini geliştirmiş ailelerin katılımının yüksek olduğu, fakat çocuklarıyla iletişim konusunda zorluk çeken ve çocuklarında madde kullanım riskinin yüksek olduğu ailelerin katılımının yetersiz olduğu görülmüştür. Özellikle ailelerin eğitim, sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarında birbirleri ile etkileşimlerinin bir hayli fazla olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, mahalle içerisinde karar verme ve diğer aileleri yönlendirme bakımından belirleyici olan ailelere madde kullanım ve zararları ile ilgili olarak 12 dersten oluşan sertifikalı lider aile eğitimleri verilmiş ve bu ailelerin çevrelerindeki insanları bilgilendirmeleri, madde kullanımı sorunu yaşayan aileleri danışmanlık merkezlerine yönlendirmeleri sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme yapan eğitim tırı dizayn edilmiştir.

Halk sağlığı müdürlüğü bu projeye, bünyesinde görev yapan profesyonelleri ile destek olmuştur.

 

 1. 2015 – Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Projesi (YEDAM)

(Yeşilay koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 800.368,00 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır.)

YEDAM Eğitim ve Danışmanlık Merkezi projesinin ana amacı, başvuruda bulunan madde ve alkol bağımlılığı ile ilgili tıbbi tedavisini tamamlamış olan bireylere tedavi sonrasında danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerini sunmaktır.

YEDAM ile Yeşilay bünyesinde bir danışmanlık merkezi kurulmuştur. Bu danışmanlık merkezinde, madde bağımlılarına ve ailelerine destek ve yönlendirici danışmanlık hizmeti verilmekte, profesyonel bir terapi desteği verilmemektedir. Burada amaçlanan, danışmanlığa ihtiyacı olan kişilerin başvuruda bulunabilecekleri iletişim kanallarını artırmaktır. Aynı zamanda hizmet sadece yüzyüze değil, web tabanlı ve telefon destekli de verilmektedir.

Halk sağlığı müdürlüğü bu projeye, bünyesinde görev yapan profesyonelleri ile destek olmuştur.

 

 1. 2015 -Gelecek İçin Destekle, Önle Projesi

(Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak sunulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede ortak olarak yer almıştır. Fakat koordinatör kurum proje fonlanmasına rağmen projeyi geri iade etmiştir.)

Proje, sağlık iletişim yöntemlerini etkin kullanarak ve sporu gençlerin hayatında aktif hale getirerek, gençlerde madde bağımlılığının önlenmesini hedeflemişti.

 

 1. 2015 -24 Altın Değer Projesi

(Üsküdar Üniversitesi koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak sunulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede ortak olarak yer almıştır. Fakat proje fonlanmaya değer bulunmamıştır.)

Proje, ortaokul çağındaki 10-14 yaş çocuklara yönelik olarak, Adalet, Dürüstlük, Cesaret, Gayret, Sorumluluk, Sadakat, Utanma, Alçakgönüllülük, Yardımlaşma, Empati kurma, Helalleşme, Samimiyet, Bağışlama, Cömertlik, Fedakarlık, Şükür, Barış, Hoşgörü, Çoğulculuk, Katılımcılık, Özgürlükçülük, Özeleştiri, Vicdan, Şefkat değerlerinin, karakter oluşumun yaşandığı bu yaşlarda farkındalık ve temel beceri kazandırılması üzerine hedeflenmişti.

 

 1. 2015 – Madde Bağımlılığı İle İlgili Rehabilitasyon Modelinin Oluşturulması Projesi

(Yeşilay koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak sunulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır. Fakat proje fonlanmaya değer bulunmamıştır.)

Proje, madde bağımlılığı alanında tıbbi tedavisini tamamlamış olan bireylerin rehabilitasyon sürecinde yararlanabilecekleri rehabilitasyon merkezlerine bir standardizasyon getirmek ve Türkiye genelinde uygulanabilecek bir rehabilitasyon modeli oluşturmak üzerine oluşturulmuştu.

 

 1. 2015 – Forest Bathing

(İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde TÜBİTAK projesi olarak sunulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kemerburgaz Üniversitesi ile birlikte projede ortak olarak yer almıştır. Fakat proje fonlanmaya değer bulunmamıştır.)

Proje, Ormanların nörodejeneratif hastalıklar üzerine olumlu etkilerini araştırmak üzerine kurgulanmıştır.

 

 1. 2016 – Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Projesi

(Pakder Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 1. 050.347,00 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır.)

Bakliyatı gıda sanayide kullanılabilir bir hammadde ya da yarı hammadde haline getirmek ve tüketicilere sağlıklı ürünler sunmak, sağlıklı beslenme alternatifleri oluşturarak bakliyatı kişilerin sofrasına farklı ve modern bir şekilde ulaştırmak ve bakliyatın tüketimde daha çok tercih edilmesini sağlamak projenin ana amacıdır.

Halk Sağlığı Müdürlüğü, obezite ile mücadele eden bir kurum olarak destekleyici rolde projede yer almıştır.

 

 1. 2016 – Çocuk İzlem Programı Projesi (ÇİP)

(Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 1087.505,00 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede ortak olarak yer almıştır.)

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlar ile Müdürlüğün ilişkili olduğu kurumlarda çocuk ile ilgili tüm işlem ve hizmetlerin tek bir sistem üzerinden yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda işlemlerin verimli ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için bir yazılım programı geliştirilmiştir.

 

 1. 2016 – İşyerini İyileştirme Projesi (İYİ)

(Yeşilay koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 251.000,00 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır.)

Projenin amacı İstanbul’daki (50 kişinin üstünde personel çalıştıran) işyerlerinin çalışma koşullarının, madde ve davranış bağımlılığını önlemeyi içerecek şekilde düzenlemeler içermesi ve bu yönetsel düzenlemeler ile daha duyarlı hale getirilmesidir.

Ayrıca proje kapsamında yeşil dedektör isimli «tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanunun» ihlaline yönelik bir aplikasyon geliştirilmiş ve bakanlığın izniyle kullanılmaya başlanmıştır.

 

 1. 2016 – Beyoğlu’nda Ailem İle El Ele Bağımsız Geleceğe Projesi

(Beyoğlu Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 822.041 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır.)

Beyoğlu bölgesinde yaşayan madde bağımlısı çocuk ve gençlere aileleri ile birlikte terapi desteği vermek, bu çocuk ve gençleri psiko-sosyal yönden takip ederek topluma kazandırmak projenin ana amacıdır.

Halk Sağlığı Müdürlüğünden bir psikolog aktif olarak proje ekibinde faaliyetlerde yer almıştır.

 

 1. 2016 – Şefkatli Eller İş Başında Projesi

(Sarıyer Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 654.661,00 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır.)

Evde bakım hastalarının tüm bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte profesyonel kişiler yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim sonunda sadece kadınlardan oluşan başvuru sahiplerine sertifika verilerek onların iş hayatına kazandırılmaları amaçlanmıştır.

Halk sağlığı müdürlüğü bu projeye, bünyesinde görev yapan profesyonelleri ile destek olmuştur.

 

 1. 2016 – Bilinçli Çocuklar, Sağlıklı Nesiller 1: Kararlı Minikler Projesi

(Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak sunulmuştur. Fakat proje fonlanmaya değer bulunmamıştır.)

Proje, çocukların ergenlik döneminde zararlı alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmesi amacıyla sosyal beceriler kazandırılmasını hedeflemişti. Özellikle 6 yaş grubu çocukların ileride madde kullanımına karşı hayır deme becerisi edinmesi amaçlanmıştır. Eğitim modeli olarak drama yöntemi kullanılması ve görsel materyaller hazırlanması (kısa filmler, kukla gösterisi vs.) öngörülmüştü.

 

 1. 2016 – Gelişime Bağlı Gençlik Projesi

(Gelişim Üniversitesi koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak sunulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede ortak olarak yer almıştır. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Proje, madde bağımlısı çocuk ve gençlere aileleri ile birlikte madde kullanımı ve madde bağımlılığının zararları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla kurgulanmıştır.

 

 1. 2016 – Özgür Nefes Projesi

(Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak sunulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Proje, madde bağımlısı çocuk ve gençlere rehber öğretmenler aracılığı ile madde kullanımı ve madde bağımlılığının zararları konusunda eğitimler vermek amacıyla kurgulanmıştır.

 

 1. 2016 – Gıda zehirlenmelerine ilişkin müdahalelerin etkinliğini artırmak için üretilecek ortak aklın Ataşehir ilçesinde modellenmesi Projesi

(Ataşehir Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak sunulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede ortak olarak yer almıştır. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Proje, meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek, gıda zehirlenmelerine karşı müdahalelerin etkinliğini artırmak amacıyla kurgulanmıştır.

 

 1. 2017 – Benimle Gülümse Projesi

(İstanbul Güney Kamu Hastaneler Birliği koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 722.904,60 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede iştirakçi olarak yer almıştır.)

Risk altında bulunan engelli bebek ve çocuklarda koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik örnek bir model oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda engelli bebek ve çocuklara kendi ortamlarında koruyucu ve önleyici ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak, ailelerin koruyucu ve önleyici ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesini sağlamak projenin ana amacıdır.

Halk sağlığı müdürlüğü bu projeye lojistik olarak destek olmuştur.

 

 1. 2017 – Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi

(Tohum Otizm Vakfı koordinatörlüğünde İSTKA projesi olarak uygulanmıştır. Proje süresi 1 yıl, bütçesi 968.954,00 TL dir. Halk Sağlığı Müdürlüğü projede ortak olarak yer almıştır.)

Erken çocukluk dönemindeki çocukların (18-36 ay) aile hekimleri aracılığı ile bilimsel araçlarla taranarak otizm durumlarının tespit edilmesi ve otizm için erken tanı koyulmasına destek olacak kapsamlı bir tarama yapılması hedeflenmiştir. Aile hekimleri tarafından 18-36 aylık yaklaşık 15.000 bebeğe, otizm riski taşıyıp taşımadıklarını ölçen M CHAT tarama ölçeği uygulanması ve riski yüksek çıkan çocukların ikinci değerlendirmesi yapılarak çocuk-ergen psikiyatrisine yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Uluslararası Projeler

 

 1. 2014 – Bedenimi Tanıyorum, Sınırları Biliyorum

(İstanbul Halk Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programına sunulmuştur. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Proje, evrensel bir sorun olan cinsel istismardan çocukları koruyabilmek amacıyla mahremiyet eğitimi vererek, çocuğa özel bölgelerini tanıma, iyi ve kötü dokunmaların farkına varabilme, dokunmayı ya da dokunulmayı reddetme, iyi ve kötü sır arasındaki farkı bilme, güvenilir bir yetişkine ulaşma, yardım isteme gibi becerilerin kazandırılmasını hedeflenmiştir.

 

 1. 2014 – 2016 Drug Addiction Awareness Project for Adults

(Yeşilay Koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesi olarak uygulanmıştır. Halk Sağlığı Müdürlüğü projenin stratejik ortaklarından biridir.)

Türkiye (Yeşilay, İHSM), Litvanya, Portekiz ve Hollanda olarak 5 kurum bir araya gelmiştir. Madde bağımlılığı alanında farkındalık yaratmak amacıyla yetişkinlere yönelik iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve bu stratejilere uygun araçların oluşturulması projenin hedefleridir.

 

 1. 2015 PROMADRES – Fighting against Adolescent Pregnancy

(Universidad Europeana (Madrid, İspanya) koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesi olarak sunulmuştur. Halk Sağlığı Müdürlüğü projenin stratejik ortaklarından biridir. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

 Yunanistan, Macaristan,İspanya ve Türkiye işbirliği ile yazılıp sunulan projede adolesan gebeliğini önlemek ve güvenli cinsellik konusunda ebeveyn farkındalığı artırmak hedeflenmiştir.

 

 1. 2015 Health Communication for Elderly People

(İstanbul Halk Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K1 Yetişkin Eğitimi Profesyonelleri Hareketliliği projesi olarak sunulmuştur. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Projede, İstanbul halk sağlığı müdürlüğü personelinin sağlık okuryazarlığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla İtalya ve Yunanistan’ da profesyonel çalışmalar yapan eğitim kurumlarına çalışma ziyareti ve workshop planlanmıştı.

 

 1. 2015-2017 BELIEF- Better Live the End of Life

(Lycee Technologique Pierre De Coubertın-Greta MTI77- Fransa koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesi olarak uygulanmıştır. Halk Sağlığı Müdürlüğü projenin stratejik ortaklarından biridir.)

Fransa, Türkiye, İtalya, Litvanya ve Almanya olarak 5 kurum bir araya gelmiştir. Evde sağlık hizmetleri kapsamında yer alan ve hayatının son evresinde bulunan hastalar, bu hastalara bakım desteği veren aileler ve sağlık profesyonelleri arasındaki sağlık iletişimini ve terapötik bağlılığı güçlendirmek projenin ana amacıdır.

 

 1. 2016 NEEd-RUA – New and Effective Education Method for Rational Use of Antibiotics

(İstanbul Halk Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesi olarak sunulmuştur. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Türkiye, İspanya, Hollanda (IVM, NIVEL), Danimarka, Romanya, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan olarak 9 kurum bir araya gelmiştir. Projede, aile hekimliği disiplininde kalite uygulamalarının antibiyotik reçeteleme oranları üzerinden yaygınlaştırılması ve birinci basamakta hasta ve hastalık yönetiminin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiştir.

 

 1. 2016 PINADA – Project for Internet Addiction Awareness

(İstanbul Halk Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesi olarak sunulmuştur. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Türkiye, Portekiz, Yunanistan ve İspanya olarak 4 kurum bir araya gelmiştir. Projede, internet bağımlılığı konusunda yetişkin farkındalığını artıracak kurumsal tanımlar ve argümanlar geliştirmek hedeflenmiştir.

 

 1. 2016 Stress Management by Psychodrama and Negotiation Techniques

(İstanbul Halk Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K1 Mesleki Eğitim Profesyonelleri Hareketliliği projesi olarak sunulmuştur. Fakat proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Projede, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğü, Defterdarlık ve Aydın Üniversitesinin çalışanlarına yönelik psiko-drama tekniği kullanarak İtalya ve Yunanistan’da stres yönetimi yapan eğitim kurumlarına çalışma ziyareti ve workshop planlanmıştı.

 

 1. 2017- SMARt-Q – Supporting Mds in Fighting against Antibiotic Resistance with Quality Tools

(İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesi olarak sunulmuştur. Proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

Türkiye, İspanya, Hollanda, Danimarka, Romanya, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan olarak 8 kurum bir araya gelmiştir. Projede, birinci basamakta gereksiz yere reçete edilen ilaçların “akılcı ilaç kullanımı” kapsamında kullanım oranlarını azaltmak ve aile hekimleri üzerinde davranış değişikliği oluşturmak hedeflenmiştir.

 

 1. 2017- Couch Me Up – Social Inclusion Project

(Consorzio (Lanciano, Italya) koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesi olarak sunulmuştur. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü bu projenin stratejik ortaklarından biridir. Proje fon almaya değer bulunmamıştır.)

İtalya, Fransa, Türkiye ve İspanya olarak 4 kurum bir araya gelmiştir. Projede, mental engeli bulunan bireylerin sosyal içermesini sağlayacak iyi uygulama örneklerinin değişimi hedeflenmiştir.