Sosyal Medya Kullanımı ile Pozitif Yaklaşımla Mücadele

Tackling Social Media Use with Positive Approach

Sosyal medya ve internet bağımlılığına ilişkin bilgiyi ve farkındalığı arttırmayı ve sosyal medyanın pozitif kullanımı konusunda yeni becerilerin edinilmesini hedefleyen 2 yıllık projedir. Proje kapsamında “Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sağlık İletişimi”, “Sosyal Medya ve Yetişkin Eğitimi” ve “Sosyal Medya Data Analizi” adlı 3 eğitim programı, iyi uygulamaların ve deneyimlerin değişimi için ulusötesi toplantılar, “Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığı” başlıklı ortak 4 ülkede düzenlenen bir araştırma, pozitif müdahale için genç nüfusu hedefleyen ve farkındalık arttırmayı amaçlayan bir yarışma ile yerel yaygınlaştırma faaliyetleri yer almaktadır.

Ortaklar

 1. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana koordinatör)
 2. Dianova Portugal (Portekiz)
 3. Cassandra Solutions (İtalya)
 4. Kairos Coop. (İspanya)

İstanbul Proje Takımı

 • Mustafa ERATA (Koordinatör)
 • Hüseyin KÜÇÜKALİ
 • Şeyma SAMUR
 • Yasin TEZCAN
 • Proje No : 2017-1-TR01-KA204-046167
 • Dönem : 2017-2019
 • Fonlama : Türkiye Ulusal Ajansı
 • Bütçe : 83.430 €
Proje Yazıları